Mudo

MUDO for barn

 

Hva er det beste vi kan gi barna våre? Tid og kjærlighet, selvfølgelig. Og trygge rammer i livet.

Hos MUDO trener barna under faste rammer og regler. De har det gøy samtidig som de må vise

respekt for andre. De lærer viktigheten av konsentrasjon. De bygger opp tro på seg selv. Våre

instruktører fremstår som tydelige rollemodeller.

Hos oss får alle typer barn utløp for sin energi og sitt temperament. Overaktive barn får redusert

sitt aggresjonsnivå i kontrollerte former, de roligste barna blir naturlig dratt med. Og verdiene de

tilegner seg, tar de med seg hjem og på skolen.

Den beste gaven vi foreldre kan få er barn som trives. Med seg selv og andre.

Velkommen til morsom trening for barn og voksne i alle aldre.

Les mer om MUDO Tiger

Ja, jeg vil gjerne ha  GRATIS PRØVETIME - UTEN FORPLIKTELSER (Fyll ut skjema)